2011. augusztus 5., péntek

A hit útján - XIII.

Aquinói Szent Tamás
Mindenható örök Isten
Mindenható örök Isten,
íme a te egyszülött Fiad,
a mi Urunk, Jézus Krisztus
áldott szentségéhez járulok;
odajárulok, mint beteg az élet orvosához,
mint tisztátalan a tisztaság kútfejéhez,
mint vak az örök fényesség világosságához,
mint szegény koldus
a menny és föld Urához.

Kérem tehát végtelen,
bőséges irgalmasságodat,
gyógyítsd meg kegyelmesen
az én betegségemet,
mosogasd meg undokságomat,
világosítsd meg vakságomat,
gazdagítsd meg szegénységemet,
födözd be mezítelen voltomat,
hogy téged, az angyalok kenyerét,
a királyok Királyát, urak Urát
oly tisztelettel és alázatossággal,
oly töredelmes és alázatos szívvel,
oly tisztasággal és hittel,
oly akarattal és szándékkal vegyelek,
amint leghasznosabb a lelkem
üdvösségére!

Engedd, én Istenem,
hogy ne csak a szentséget vegyem,
hanem annak gyümölcsét
és erejét is érezzem!

Ó, kegyelmes Istenem, add,
hogy egyszülött Fiad testét,
amelyet Szűz Máriától vett,
úgy fogadjam magamhoz,
hogy méltó legyek vele
titokszerűen egyesülni,
és az ő tagjai sorába kerülni.

Ó, szerelmes Atyám, engedd,
hogy édes Fiadat,
akit most utamban lepel alatt
akarok magamhoz venni,
egykor színről színre,
örökkön örökké láthassam,
aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egyetemben,
Isten mindörökkön-örökké!
Amen.