2011. augusztus 5., péntek

A hit útján - XXI.

"Az Egyházat nem többségi döntések kormányozzák, hanem a hit, amely a Krisztussal a szentmisében való találkozásban érlelődik.
A péteri szolgálat annyi, mint elöl járni a szeretetben, vagyis gondoskodni arról, hogy az Egyház számára az Eucharisztia jelentse a mércét. Az Egyház annál egységesebb lesz, minél inkább e mérce szerint él és az Eucharisztiában minél hűségesebben kitart a hit hagyománykincse mellett; az egységből annál inkább fog szeretet is kiérlelődni, mely a világ felé indul.
Az Eucharisztia ugyanis Jézus Krisztus haláláig menő szeretet-cselekedetén alapul. Ez természetesen azt is jelenti, hogy aki a fájdalmat olyasvalaminek tekinti, amit meg kell szüntetni, vagy legalábbis másokra hagyni, az nem tud szeretni. "Elsőség a szeretetben": elmélkedésünk elején az üres trónszékről beszéltünk (megj.: a bíboros Péter székéről elmélkedik), de immár láthatóvá vált, hogy az Eucharisztia trónja nem az uralkodás trónja, hanem a szolgálat kemény széke." (1996)