2011. szeptember 28., szerda

A hit útján - XLI.

Jézusom, teljes elhatározással szeretni akarlak, és szentté akarok lenni. Azért akarok szentté lenni, hogy kedvedre legyek, és nagyon szeresselek ebben az életben és a másikban is. Én nem vagyok képes semmire, de te mindent megtehetsz és tudom, hogy szentnek akarsz engem... Nem akarok tovább önmagamnak élni; egészen magadénak óhajtasz engem és én egészen a tied akarok lenni. Jöjj és egyesíts engem magaddal és magadat énvelem...
Istenem, rendelkezzél velem, ahogy neked tetszik. Hogy kedvedet töltsem, elfogadok minden megpróbáltatást, melyet rám akarsz bocsátani: betegséget, fájdalmakat, szorongatást, gyalázatot, szegénységet, üldözést, elhagyatottságot, mindent elfogadok, hogy kedvedet töltsem. Hasonlóképpen elfogadom azt a halált is, melyet számomra készítettél, minden aggodalommal és kereszttel, amely kísérni fogja; elég nekem, ha megadod a kegyelmet, hogy nagyon szeresselek. Segíts rá és adj erőt hozzá, hogy még hátralevő életemben jóvátehessem azt a sok keserűséget, melyet a múltban neked okoztam. Mennyek királynéja, Istennek szent Anyja, bűnösök nagy szószólója, bízom benned. Ámen. (Szent Alfonz imája)