2011. szeptember 15., csütörtök

A hit útján - XXXII.

"Fiaim, kerüljétek a gonoszokat, óvakodjatok az irigyektől. A gonosz és az irigy között ez a különbség: a gonosz örvend a maga javán, az irigy a másé miatt gyötrődik. Az előbbi a rosszat kedveli, az utóbbi gyűlöli a más javát. Szinte elviselhetőbb, ha valaki csak magának kíván jót, mint az, ha valaki mindenkinek rosszat kíván.
Fiaim, gondolkozzatok, mielőtt cselekszetek. S ha már alaposan meghánytátok-vetettétek, tegyetek ítéletetek szerint. Ha alkalom van a dicső halálra, ragadjátok meg azt tüstént. Az elszalasztott dicsőség elfut és nem tér vissza egyhamar. 
Szeressétek a hitet, mert hite és odaadása árán szerezte meg Jósiás ellenségének szeretetét. Tizennyolc éves korában ugyanis úgy készítette el az Úr húsvétját, ahogyan azt előtte senki (vö. Kir 23,21-25). Ahogy ő legyőzte elődeit buzgóságával, úgy cselekedjetek ti is. Emésszen titeket az Isten buzgalma és vegyen magába, hogy mindegyiktek elmondhassa: "Emészt a buzgóság házadért" (Zsolt 68,10). Krisztus apostolát zélótának mondják (vö. Lk 6,15). Mit mondjak az apostolról? Maga az Úr mondotta: "A házadért való buzgóság megemésztett engem" (Jn 2,17). Ilyen az Isten buzgalma, nem olyan, mint az embereké; hiszen az gyűlölséget támaszt. Legyen köztetek békesség, mert az felülmúl minden érzelmet. 
Szeressétek egymást kölcsönösen. Nincs édesebb a szeretetnél, nics jobb a békességnél. Tudjátok, hogy mindig és mindennél jobban szerettelek és szeretlek benneteket. Az atyának gyermekeiként nőttetek föl a testvériség érzületében.
Őrizzétek meg magatokban a jót, s a békesség és szeretet Istene veletek lesz az Úr Jézusban (vö. 2Kor 13,11). Az Övé a tisztelet, dicsőség, nagyság és hatalom a Szentlélekkel örökkön örökké. Amen." (ford. Tóth Vencel OFM)